Podizanje konkurentnosti poduzeća ulaganjem u računalnu opremu i programe za projektiranje, nadzor i inženjering

Naziv projekta:
Podizanje konkurentnosti poduzeća ulaganjem u računalnu opremu i programe za projektiranje, nadzor i inženjering
Kratki opis projekta:
Ovim projektom nabavlja se IKT oprema za projektiranje, nadzor i inženjering (potrebna za izradu projekata prometne i komunalne infrastrukture, hidrotehničkih građevina, te usluga energetskih pregleda građevina i energetskog certificiranja zgrada) koja će značajno povećati kvalitetu usluga poduzeća, smanjiti vrijeme izrade projekata, ubrzati isporuku projekata te osigurati povećanje konkurentnosti poduzeća na domaćem i inozemnom tržištu.
Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
1. Povećanje kvalitete i ubrzavanje procesa izrade projekata – sačuvana tri radna mjesta, potaknuta ulaganja u MSP kojima je dodijeljena potpora u iznosu od 96.693,75 kn (polazišna vrijednost 225.000,00 kn, ciljna vrijednost 321.693,75 kn), te povećan prihod od prodaje za cca 85%
2. Povećanje kadrovskih kapaciteta – tri nova radna mjesta
Ukupna vrijednost projekta:
321.693,75 kn
Iznos koji sufinancira EU:
225.000,00 kn
Razdoblje provedbe projekta: 01.02.2017. do 01.08.2017.
Razdoblje financiranja projekta: od stupanja Ugovora na snagu do 01.02.2019.

Kontakt osobe za više informacija:
Tamara Rusović, dipl.inž.građ. – direktor
Lidija Jug, dipl.inž.stroj. – član uprave

Sufinancirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj / Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
www.strukturnifondovi.hr
http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779