O nama

Zajednički projektantski ured d.o.o. je tvrtka koja se bavi poslovima projektiranja i nadzora prometne i komunalne infrastrukture, strojarskih instalacija, hidrotehničkih građevina, izradom projekata iz područja energetske učinkovitosti, izradom projektne dokumentacije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada te tehničkim savjetovanjem u svim fazama do završetka izgradnje građevine.

Tvrtka je utemeljena 2006. godine. Osnivači su Tamara Rusović i Lidija Jug.
Naš tim projektanata sastavljen je od ovlaštenih inženjera građevinarstva i strojarstva s dugogodišnjim iskustvom.

Klijente vodimo kroz cijeli postupak od faze idejnog rješenja, ishođenja građevinske dozvole te uporabne dozvole nakon izgradnje građevine.

U našem poslovanju koristimo se naprednim alatima i programskom podrškom
(software-om) kao što su: AutoCAD, PLATEIA, AutoCAD Civil 3D i CANALIS


Usluge


Projektiranje i savjetovanje


Izrada projektne dokumentacije za ishođenje dozvola (idejni, glavni i izvedbeni projekt) na području niskogradnje i strojarskih instalacija (prometnice, parkirališta, hidrotehničke građevine, odvodnja, vodopskrba, navodnjavanja, rekonstrukcije postojećih građevina u niskogradnji, grijanje, hlađenje, klimatizacija, plinske instalacije).Energetska učinkovitost


Izrada projekata iz područja energetske učinkovitosti. Obavljanje energetskog pregleda, izrada izvješća energetskog pregleda i izdavanje energetskog certifikata za jednostavne i složene tehničke sustave. Izrada projekata energetske obnove obiteljskih kuća i višestambenih zgrada.


Legalizacija zgrada


Izrada projektne dokumentacije za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada (snimak izvedenog stanja).Nadzor


Nadzor nad izgradnjom građevina (niskogradnja, visokogradnja, strojarske instalacije).


Reference:


– Poduzetnička zona Lipik II, Lipik, građevinski projekt prometne i komunalne infrastrukture – glavni i izvedbeni projekt
– Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda naselja Čaglin – glavni projekt odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda naselja Čaglin – glavni projekt
– Sanacija Ulice Matice Hrvatske, Požega – izvedbeni projekt
– Sustav navodnjavanja Venje-Hrnjevac – idejni projekt
– Izgradnja kolnika i nogostupa u ul. Varelovac – idejni projekt
– Odvodnja otpadnih voda naselja Lekenik (kanali I,III,IV) – idejni i glavni projekt
– Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Podravska Moslavina – idejni projekt
– Industrijska zona Jakšić – glavni projekt
– Rekonstrukcija dionice županijske ceste Ž 4034 naselje Luč, l=780 m – idejni i glavni projekt
– Rekonstrukcija Ulice Ljudevita Gaja u Pleternici – idejni i glavni projekt
– Lokalna cesta L 44037 Valenovac – Gazije – idejni, glavni i izvedbeni projekt
– Kolektori otpadnih voda 1,4,6 Grad Slatina – idejni i glavni projekt
– Sustav odvodnje Palit-Soline, Rab – idejni i glavni projekt
– Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda naselja Bokane i Ćeralije – idejni, glavni i izvedbeni projekt
– Rekonstrukcija L 44052 Cret – Ivanovci – glavni i izvedbeni projekt
– Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda „Doma skrbi izvan vlastite obitelji Marino selo“ i dijela naselja Marino selo – idejni i glavni projekt
– Izgradnja obilaznice Grada Kutjeva – idejni projekt
– Izgradnja Vinogradske ulice u Pleternici – idejni i glavni projekt
– Izgradnja pregrade u rijeci Orljavi – idejni projekt
– Izgradnja vodovodne mreže i precrpne stanice u naselju Nurkovac – idejni i glavni projekt
– Izgradnja produžetka vodovodne mreže u Poljani Lekeničkoj – glavni projekt
– Izgradnja kanalizacijske mreže u Ulici sv. Vinka Paulskog u Požegi – idejni i glavni projekt
– Rekonstrukcija Kolodvorske ulice u Čaglinu – glavni projekt
– Sanacija nerazvrstanih cesta u Jakšiću – izvedbeni projekt

Naš tim

TAMARA RUSOVIĆ, direktor

dipl. inž. građevinarstva
ovlašteni inženjer građevinarstva
099 292 0033
tamara.rusovic@zpu.hr


LIDIJA JUG, član uprave

dipl. inž. strojarstva
ovlašteni inženjer strojarstva
099 392 0033
lidija.jug@zpu.hr

NINOSLAV HUDEČEK


dipl. inž. građevinarstva
ovlašteni inženjer građevinarstva
099 292 0022
ninoslav.hudecek@zpu.hr


KRUNOSLAV SONTAKI

dipl. inž. građevinarstva
ovlašteni inženjer građevinarstva
koordinator za zaštitu na radu, energetski certifikator
098 902 5334
krunoslav.sontaki@zpu.hr


Trebate savjet ili podršku?


Radno vrijeme:


ponedjeljak – petak7:00 – 15:00 sati

Kontakt podatci:


Adresa:

Županijska 20, Požega

Telefon:

(034) 275-718

Email:

info@zpu.hr